אמון הציבור

אנו גאים להימנות בין העסקים הפועלים יחד עם ארגון "אמון הציבור" לקידום השקיפות והאמינות של השירות שלנו. עברתי מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור", המבטאים סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר, הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק. ארגון אמון הציבור (מלכ"ר-חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים שונים. כדי לזכות בתו אמון הציבור, היה עלינו להגיש מועמדות ולהציג בפני הארגון את כל הממשקים הצרכניים של עברתי בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור. עברתי תיקנה כל ליקוי שאותר בהליך זה ולקחה על עצמה מחויבות לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור. תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים ומהווה הצהרה של עברתי כלפי לקוחותינו כי אנו מחויבים לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, וכי אנו נתונים לבקרה מתמדת של ארגון אמון הציבור בכל הנוגע לשירותים עליהם אנו גובים תשלום. אנו מתחייבים לתקן ליקויים שיימצאו בהתנהלותנו וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותינו. לקוחות אשר הדרך בה אנו מטפלים בהם אינה לשביעות רצונם מוזמנים לפנות למוקד התלונות של אמון הציבור. מידע על הכללים אליהם התחייבנו וכן מידע נוסף על פעילותו של ארגון אמון הציבור תוכלו למצוא באתר: www.emun.org עדכנו מעבר דירה

האם גוף בעל תו אמון הציבור הינו עסק הפועל ללא רבב?

תו אמון הציבור מעיד שהעסק התחייב לעמוד בכללי ההגינות של אמון הציבור, הסכים לחשוף עצמו לבקרה שוטפת
של הארגון והתחייב לתקן בעיות אם נמצאו כאלה.

האם אמון הציבור הוא ארגון ממשלתי?

אמון הציבור הינו חברה הפועלת ללא מטרות רווח (מלכ"ר - מוסד ללא מטרות רווח) ואינו כפוף לממשלה. הארגון מעביר
לגורמי האכיפה מידע על הפרות חוק, עוולות צרכניות, בריאות, הגבלים עסקיים, פיננסים ועוד.

בדיקת סטטוס בקשה

רשמו את כתובת הדוא"ל שלכם ונשלח לכם מיידית עדכון!

דילוג לתוכן