מיד עם השכרת הדירה או מכירתה יש לבצע את שינוי השם של בעל החשבון בחברת החשמל.

איך עושים זאת?
הדייר החדש ירשום את מצב המונה, יתקשר למרכז השרות 103, וימסור את הנתונים הבאים:
מספר החוזה (שמופיע בחלקו העליון של חשבון החשמל), מצב המונה ופרטים אישיים של הלקוח (שם, מספר תעודת זהות, וטלפון). החשבון הבא ישלח על שם הלקוח החדש.

להסבר המלא יש להיכנס לקישור הבא-

https://www.iec.co.il/spokesman/pages/15_7_2013.aspx