עדכון כתובת בנק הבינלאומי

מעוניינים לעדכן את כתובתכם בבנק הבינלאומי?

באמצעות השירות שלנו באתר תוכלו לבצע שינוי כתובת בקליק למגוון רחב של מוסדות באופן מהיר. ניתן להגיש בקשה אחת מרוכזת לשינוי כתובת בבנק הבינלאומי, בנקים נוספים, חברות אשראי, קרנות פנסיה, חברות ביטוח ועוד והכל תוך מספר דקות.

סניף הבנק ייצור עמכם קשר טלפוני לאישור השינוי.

עדכן מעבר דירה