תנאי שימוש

תקנון שימוש
באתר www. avarty.co.il
(להלן – "האתר")

חשוב מאוד לקרוא!
ברוכים הבאים לאתר "עברתי".
אתר "עברתי" הינו מערכת ממוחשבת השולחת בשמכם באופן מרוכז הודעת עדכון כתובת/מייל/טלפון ועדכונים ופרטים נוספים למגוון מוסדות וגופים (קרנות פנסיה, חברות ביטוח, חברות תקשורת וכו').
"עברתי" חוסכת לכם את כאב הראש ואת הטרחה לרוץ ממקום למקום ולעדכן כל גורם בנפרד על השינויים.
השימוש בשירותי "עברתי" כרוך בתשלום.
יחד עם זאת חשוב שתדעו – "עברתי" תשלח את ההודעה – הטיפול בה ועדכון הפרטים בפועל, לא נעשים על ידי "עברתי", ואין ל"עברתי" אפשרות להבטיח שההודעה תקלט ו/או תטופל.
"עברתי" שולחת את הודעת העדכון שלכם באופן ממוחשב למייל ו/או לגורם הרלבנטי במוסדות ובגופים שאתם רוצים לעדכן. ל"עברתי" אין שליטה על המוסדות והגופים שמקבלים את הודעת העדכון, והיא לא יכולה להבטיח שאלה אכן קבלו את ההודעה ו/או יטפלו בה כראוי (או בכלל).
חלק מהמוסדות ומהגופים יחזרו אליכם על מנת לוודא ולאשר עימכם את הפרטים החדשים – זהו נוהל פנימי אצלם והוא אינו קשור ל"עברתי".
אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים כדי להביא לכם אתר איכותי, שימושי ועדכני. יחד עם זאת, אנו לא חפים מטעויות ומשגיאות.
אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או סתם יש לכם שאלה או הערה, אל נא תהססו ליצור עמנו קשר למייל: team@avarty.co.il. אנו מבטיחים להתייחס לכל פנייה שלכם במלוא הרצינות.

עלות השירות:
עדכון כתובת ליחיד – 69 ש"ח כולל מע"מ. עדכון כתובת למשפחה – 89 ש"ח כולל מע"מ.
עדכון כתובת עסקית – החל מ 109 ש"ח כולל מע"מ
עדכון החלפת/מכירת רכב – 29 ש"ח כולל מע"מ

תנאי ביטול עסקה:
עם ביצוע התשלום ולאחר שהמסמכים הנדרשים הועלו לאתר (או לאחר כשבוע אף אם המסמכים לא הועלו) השירות מסופק באופן מיידי ולכן לא ניתן לביטול.
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הלקוח רשאי לבטל בכתב את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך גילוי/חשבונית לפי המאוחר, בתנאי שהביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. בעת ביטול רשאי העסק לגבות דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם. יחד עם זאת עם העברת כל החומר הדרוש לצורך עדכון הכתובת הרי שהשירות מתחיל להינתן בו במקום, ולכן אין אפשרות לבטל את העסקה משלב העברת המסמכים מהגולש למפעיל. במקרה של ביטול עסקה עקב אי התאמה, או בשל אי אספקת השירות במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.

חשוב מאוד לקרוא גם את זה!

להלן תמצאו את סעיפי תקנון השימוש באתר, הכוללים גם הצהרת פרטיות (להלן – "התקנון"). התקנון מהווה חוזה מחייב בינינו לבינכם והוא חל על כל המשתמשים באתר ומחייב אותם. השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה שלכם לאמור בתקנון.
התקנון חל על כל צורות השימוש באתר ועל כל סוגי האמצעים הטכנולוגיים שבאמצעות משתמשים באתר, לרבות סלולאר.
אם אינכם מסכימים לחלק כלשהו מהתקנון – אין להשתמש באתר או בכל חלק שלו!
הפרת הוראות התקנון עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש לנו.
גלישה נעימה!

להלן התקנון שמהווה הסכם מחייב בינינו לבינכם:
הגדרות של מונחים בתקנון
1. בנוסף לכל הגדרה אחרת בתקנון זה, יחולו ההגדרות הבאות:
"גולש" – כל גורם הגולש באתר, לרבות מנוי.
"גורם טכני חיצוני" – כל גורם המספק למפעיל מוצרי ו/או שירותי חומרה ו/או תוכנה.
"המפעיל" – קבוצת מרקדו בע"מ, ח"פ 514523836, המפעיל את האתר לרבות עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או גופים קשורים.
"מנוי" – גולש אשר נרשם לאתר, לרבות לשם קבלת שירותים.
"ספק חיצוני"- כל גורם שאינו המפעיל, אשר מפרסם ו/או מספק שירותים ו/או מוצרים באמצעות האתר ו/או בקשר עם האתר.
"שימוש באתר" – שימוש באתר כולו ו/או חלקו.
"תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית, לרבות אם מקורם ו/או הועלו לאתר על ידי גולש, וכן חוות דעת ו/או ביקורות.

פרשנות התקנון
2. במקרה של אי בהירות ו/או פרשנות, האמור בתקנון זה לא יפורש כנגד המנסח.
3. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש לתקנון.
4. הצהרת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד לכל דבר ועניין מהתקנון.
5. במקרה בו יקבע על ידי רשות חוקית מוסמכת, כי חלק כלשהו מהתקנון בטל ו/או אינו חוקי, לא יהיה בכך כדי לגרוע מיתר הוראות התקנון, ויראו בחלק הבטל/שאינו חוקי כאילו הוחלף בתנאי תקף אחר הקרוב ביותר בתוכנו לזה המקורי.
6. האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מהתקנון.
7. השימוש בלשון זכר או בלשון רבים הינם מטעמי נוחות בלבד.
8. כותרות הפרקים של התקנון הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.

תנאי התקנון ותוקפם
9. המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתקנון ו/או בחלקו.
10. המפעיל יהיה רשאי לנהוג כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
11. הוראות תקנון ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי, והם ויחייבו מרגע פרסומם. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולשים לעיין באופן תקופתי בהוראות התקנון.
12. המפעיל יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת הגולשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
13. בוטל

מחירים ותנאי תשלום
14. השימוש בשירותי "עברתי" כרוך בהרשמה כמנוי ובתשלום. המחירים באתר כוללים מע"מ.
15. המפעיל רשאי לעדכן את מחירי השירות ו/או את תנאי התשלום ו/או מבצעים מעת לעת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ואלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.
16. המחיר ו/או תנאי התשלום ו/או מבצע שיחייבו את המפעיל ביחס לשירות יהיו אלה התקפים במעמד החיוב בפועל. ידוע לגולש, שיתכנו מקרים בהם במהלך ביצוע פעולה באתר המחייבת תשלום, יבוצע עדכון כאמור לעיל מצד המפעיל. עדכון כזה, ככל שיתרחש, לא יתבצע בעטיו של גולש ספציפי.

העלאת מסמכים
17. תנאי למשלוח הודעת עדכון פרטים הוא העלאת צילום קריא של תעודת זהות ו/או ספח ו/או חתימה ו/או פרטים מזהים נוספים כפי שידרשו במהלך השימוש באתר.

אין התחייבות שהודעות המועברות באמצעות "עברתי" יקלטו ו/או יטופלו
18. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (AS IS).
19. הודעת עדכון פרטים נשלחת באופן ממוחשב למייל ו/או לגורם הרלבנטי במוסדות ובגופים שאותם הגולש בחר.
20. למפעיל אין שליטה על המוסדות ועל הגופים שמקבלים את הודעת עדכון הפרטים, ואין אפשרות להבטיח שאלה אכן קבלו את ההודעה ו/או יטפלו בה כראוי (או בכלל).
21. המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בנוגע לביצוע עדכון הפרטים בפועל ו/או בנוגע לכל עניין הנובע משימוש באתר ו/או הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו ו/או להתאמת האתר ו/או תוכנו לציפיות הגולשים ו/או לתרומתו הכלכלית (אם בכלל) של האתר ו/או של תוכנו לגולשים ו/או לצרכיהם.
22. חלק מהמוסדות ומהגופים יחזרו אל הגולש על מנת לוודא ולאשר את הפרטים החדשים – זהו נוהל פנימי והוא אינו קשור למפעיל.

הגבלת אחריות של המפעיל בנוגע לשימוש באתר
23. המפעיל אינו אחראי על אופן אבטחת המידע ו/או על פרטיות של הגולשים אצל המוסדות ו/או הגופים שאליהם תישלח בשמם של הגולשים הודעת עדכון פרטים. כל הסיכונים ו/או האחריות בקשר עם מסירת מידע בהקשר זה חלה אך ורק על הגולשים.
24. המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
25. אם וככל שיקבע על ידי רשות מוסמכת, כי חרף האמור בתקנון זה המפעיל נושא באחריות כלשהי בקשר עם השימוש באתר, הרי שמוסכם שאחריותו של המפעיל כלפי הגולש בכל הקשור לשימוש באתר לא תעלה על הסכום שהגולש שילם למפעיל בפועל (אם שילם) בקשר עם השירות שבגינו קמה האחריות.
26. באתר עשויים להופיע תכנים מאת ספקים חיצוניים. תכנים אלה יכולים להופיע, בין היתר, כתוצאה מעדכון אוטומאטי של האתר ו/או מהזנה ידנית על ידי המפעיל ו/או מפרסום יזום שנעשה על ידי ספקים חיצוניים. בכל מקרה, המפעיל אינו אחראי על ספקים חיצוניים באופן כלשהו, לרבות לא לפרטים הנ"ל ו/או לכל פרסום של ספקים חיצוניים ו/או בקשר אליהם. ככל שספקים חיצוניים מפרסמים מוצרים ו/או שירותים באופן כלשהו, הרי שהמפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי גולשי האתר בכל הנוגע לדיוק, לאמינות, לטיב, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לרמה, לשלמות ו/או לכל היבט אחר של איזה מהנ"ל, והכל אלא אם נאמר במפורש אחרת ואף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות איזה מהנ"ל. על אף האמור, המפעיל יעשה כמיטב יכולתו לבדוק כל פרסום/תוכן של ספקים חיצוניים.
27. המפעיל לא יהיה צד ולא ישא באחריות כלשהי לכל שימוש באתר, לרבות לכל התקשרות ו/או עסקה בין גולש לבין ספק חיצוני. למען הסר ספק, כל מידע ו/או פרטים שיוחלפו בין גולש לבין ספק חיצוני בעקבות ו/או בקשר עם שימוש באתר הינם באחריות המלאה של הגולש ושל הספק החיצוני, ובשום פנים ואופן אינם באחריות המפעיל, אינם בידיעתו ואינם בשליטתו. גולש המוסר מידע ו/או פרטים כאמור ו/או משתמש בהם – עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית.
28. באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. המפעיל אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם ו/או לרכוש מוצרים ו/או שירותים.
29. המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות ו/או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים בהם ו/או את התאמתם לגולשים כאלה או אחרים. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו. בכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר ו/או רוכש מוצרים ו/או שירותים בעקבות פרסומות של ספקים חיצוניים שהופיעו באתר, עושה זאת על אחריותו המלאה בלבד.
30. לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר, המפעיל נעזר בגורמים טכניים חיצוניים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים שונים. אף כי המפעיל משתדל להתקשר עם גורמים טכניים מקצועיים ואמינים, ולהשתמש באמצעים טכנולוגיים סבירים להפעלת האתר, הרי שבכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לתדירות, לרצף, לאיכות, לאמיתות, להתאמה, לשלמות, לרמת שירותים, לאספקה, למשלוח, למחירים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי ו/או לכל היבט אחר בנוגע לגורם טכני חיצוני ו/או לתוצאותיו ו/או לאמצעים טכנולוגיים כלשהם, אף אם המפעיל צפה ו/או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
31. המפעיל יהיה רשאי לשנות את זהות הגורמים הטכניים המקצועיים ו/או את האמצעים הטכנולוגיים מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מראש.
32. במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם גורם טכני חיצוני ו/או בשל הפסקת שימוש באמצעי טכני כלשהו לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הגולשים המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.
33. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה המפעיל לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, תוכנה מזיקה, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו לגולשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של הגולשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
34. למען הסר ספק הגולשים מצהירים ומאשרים, כי ידעו להם שהאמור לעיל בסעיף הקודם יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיהם האישיים, מספרי כרטיסי אשראי, פרטי חשבון בנק, פרטי PAYPAL או פרטים של מנגנוני תשלום אחרים, ככל שימסרו לאתר.
35. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ לגולש לנקוט ולהפעיל אמצעי הגנה המתאימים לצרכיו, לרבות מערכות אנטי וירוס, בכל שימוש באתר ובכלל.

התחייבויות והצהרות הגולש כלפי המפעיל
36. ידוע לגולש כי מעבר להצהרות ולהתחייבויות שלהלן, קיימות בתקנון זה הצהרות והתחייבויות נוספות המחייבות את הגולש.
37. מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות הגולש בכל מקום אחר בתקנון זה, הגולש מצהיר, מאשר ומתחייב כדלקמן:
37.1. הגולש רשאי להתקשר עם המפעיל לפי הוראות תקנון זה ולפי כל דין.
37.2. לציית לתקנון במלואו וכן להוראות כל דין במסגרת השימוש באתר.
37.3. השימוש באתר יעשה בתום לב.
37.4. הגולש לא יתחזה לאחר ו/או לא ישלח הודעות עדכון פרטים בשם אחר, אלא אם קיבל לכך הרשאה מפורשת מראש ובכתב.
37.5. כל מידע שימסור לצורך רישום באתר ו/או כנדרש בכל מקום באתר, לרבות לצורך שליחת הודעת עדכון פרטים, ובכלל זה נתוני כרטיס אשראי וכל מידע אחר שידרש ממנו, ככל שידרש, יהיה נכון, מדוייק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות הגולש. האמור יחול גם במקרה של רישום לאתר באמצעות צד ג' (כגון Facebook ו/או Google+).
37.6. ידוע לו שהפרטים האישיים שימסרו על ידו למפעיל, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין וישמשו את המפעיל לצורך מתן השירותים באתר.
37.7. ידוע לו, שגולש המוסר מידע ופרטים על עצמו לספקים חיצוניים עושה כן מרצונו החופשי ועל אחריותו המלאה, והמפעיל אינו נותן מצג ו/או התחייבות באשר לאופן שבו אלה ישמרו ו/או יאוכסנו, אם בכלל.
37.8. ידוע לו, שמידע ו/או פרטים שנמסרו לספק חיצוני, עלולים להגיע גם לידי גורמים שהגולש אינו מעוניין בהם.
37.9. עצם הרישום כמנוי לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את המפעיל לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות ועדכונים למנוי. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למפעיל לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.
37.9.1 המפעיל יבקש את אישורו של המנוי לקבלת דברי פרסומת והטבות וזאת במייל חד פעמי שאינו פרסומי שיישלח למנוי לאחר הרישום לאתר.
37.10. הגולש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע לו כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.
37.11. הוא מסכים שהמפעיל יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש.
37.12. הוא מסכים שהמפעיל יעשה שימוש בפרטי הגולש לצורך מתן השירות.
37.13. הוא ישמור בסודיות סיסמתו, ככל שתימסר לו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.
37.14. ידוע לו שהמפעיל אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד קצה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
38. למפעיל הזכות שלא לאשר התקשרות עם גולש מכל סיבה שהיא, ובכלל זה שלא להתיר לגולש להירשם כמנוי לאתר, וכן שלא להתיר לגולש לעשות שימוש או להמשיך ולהשתמש באתר, כולו או חלקו, ו/או לחסום גולש ו/או לבטל מנוי והכל באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון ו/או אי תשלום במקום שנדרש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם ו/או דין, והמפעיל מתחייב להפעיל שיקול דעת זה בתום לב ובהגינות.
39. מנוי שחשבונו בוטל ו/או הוקפא כתוצאה משימוש לרעה באתר ו/או הפרת תקנון זה לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למפעיל לפי תקנון זה ו/או לפי דין.

שימושים מותרים ואסורים באתר
40. אין להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת המותר באתר.
41. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.
42. למעט אם התקבלה רשות מפורשות ובכתב מהמפעיל, חל איסור לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו שלא במסגרת האתר גופו, ובכלל זה חל איסור לבצע קישור כלשהו לאתר ו/או לתכניו מכל אתר אינטרנט אחר ו/או בדרך של הצגתו ב- FRAMES ו/או בדרך של כניסה כלשהי לאתר שלא דרך עמוד הבית שלו ו/או בכל דרך הצגה המשנה את עיצוב ו/או את תכניו של האתר.
43. אין להפעיל על האתר ו/או על תכניו תוכנות ו/או מנגנונים לכריית מידע ולהעתקה של תכנים, לרבות ROBOTS ו- CRAWLERS.
44. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי), ו/או הפוגע פגיעה כלשהי בכל צד ג', לרבות, אך לא רק:
44.1. פגיעה בשם הטוב.
44.2. פגיעה במוניטין.
44.3. השמצה של כל אדם (לרבות תאגיד).
44.4. שימוש לצרכים מיניים ו/או אירוטיים ו/או תועבה.
44.5. שימוש מזיק, לרבות באמצעות דואר זבל (SPAM), וירוסים, סוסים טרויאניים ותוכנות מזיקות אחרות.
44.6. הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן.
44.7. פגיעה בפרטיות.
44.8. ניבול פה.
44.9. איום.
44.10. העלבה.
44.11. הפחדה.
44.12. הטרדה.

זכויות קניין רוחני של המפעיל ובעלות של המפעיל בנוגע לתכנים באתר
45. המפעיל מקפיד על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. כל גולש באתר נדרש בזאת להקפיד ולשמור על הזכויות האמורות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.
46. ככל שיתאפשר לגולש לעלות תוכן לאתר – חל איסור להעלות תוכן שהגולש אינו בעל מלוא הזכויות בו.
47. כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, בתוכנות ובתוכנות העזר המשמשות להפעלתו של האתר, שייכות למפעיל, וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרת ו/או הוסכם אחרת במפורש עם המפעיל.
48. בעצם העלאת תוכן של גולש לאתר, הגולש מעביר למפעיל ו/או נותן למפעיל רישיון, ללא תמורה, באופן מלא, כולל ובלתי חוזר, למלוא הזכויות בתוכן של גולש, והכל ללא הגבלת זמן ו/או מקום. כמו כן, הגולש מצהיר ומאשר כי אין לו, לא תהיה לו והוא מוותר מראש, באופן מלא ובלתי חוזר על כל זכות לקרדיט ו/או לשלמות היצירה בכל הנוגע לתוכן של גולש, ואין הוא דורש תמורה כלשהי בגין כך.
49. מבלי לגרוע מהאמור, המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנות, בתוכן – לרבות תוכן של גולש בחלק הציבורי של האתר (דוגמת עדות על השירות), אם וככל שיועלה לאתר – לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, לעבד, לשנות פורמט, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות משניים בתכנים הנ"ל או בחלק מהם, וזאת בכל מדיה קיימת ו/או עתידית.
50. המפעיל יהיה רשאי למכור את האתר (על תכניו, באופן מלא או חלקי, לרבות נכסי האתר ברשתות חברתיות). כל תמורה ו/או טובת הנאה שתתקבל בקשר עם פעילות באתר, לרבות מסחרית ולרבות כזו שהתקבלה בקשר עם תוכן של האתר ו/או בקשר עם תוכן של גולש, תהיה של המפעיל בלבד, ובשום פנים ואופן לא של הגולש.

מכירת שטחי פרסום
51. המפעיל רשאי להציע מעת לעת כחלק משירותי האתר, בתמורה ו/או ללא תמורה, שטחי פרסום באתר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפעיל ובתנאים שיקבע מעת לעת.

תשלום באמצעות כרטיס אשראי או מנגנוני תשלום מקוונים או בעסקה טלפונית
52. גולש המבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבוןPayPal ו/או כל מנגנון תשלום אחר, מצהיר שהוא בעל הכרטיס ו/או החשבון, ומאשר שאין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית לביצוע הרכישה.
53. הגולש מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שתנאי לקבלת שירותי האתר הוא הזנת הפרטים הנדרשים ממנו במהלך ההרשמה והתשלום, כשהם שלמים, נכונים ומדויקים.
54. תשלום באמצעות מערכת PayPal ו/או מנגנון תשלום מקוון אחר מותנה בעמידה בכל התנאים והדרישות של PayPal ו/או הגורם שמספק את שירותי מנגנון התשלום המקוון, וכן קיים הסכם תקף בינם לבין המפעיל אשר יאפשר למפעיל לקבל תמורה בגין שירותי האתר לגולש.
55. גולש רשאי לבחור בביצוע תשלום טלפוני, ובמקרה כזה יהיה על הגולש ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של המפעיל לפי הפרטים שיופיעו באתר. על עסקה טלפונית יחולו כל הוראות תקנון זה בשינויים המחוייבים.
56. הזמנה של שירות שהגולש בחר לשלם בעבורה בתשלום טלפוני, ולא שולמה בתוך 3 ימי עסקים מרגע ההזמנה – תבוטל.
57. אישור מחברת האשראי ו/או מנגנון תשלום מקוון כלשהו וחיוב הלקוח בפועל יהוו תנאי למתן השירות מצד המפעיל. בהעדר אישור ו/או חיוב – יראו בהזמנה של השירות כבטלה ומבוטלת.

התנתקות משירותי האתר
58. גולש המבקש להתנתק משירותי האתר יוכל לעשות כן באופן מקוון במסגרת האזור האישי, או באמצעות פנייה למפעיל לפי הפרטים המופיעים למטה מכאן.

תיקון הפרה
59. המפעיל מצהיר בזאת, כי הוא עושה מאמץ לפעול בהתאם להוראות כל דין.
60. יחד עם זאת, אם וככל שיתברר שמעשי ו/או מחדלי המפעיל אינם עולים בקנה אחד עם הוראות כל דין כאמור ו/או עם האמור בתקנון זה, הגולש יודיע על כך למפעיל לאלתר ובכתב, ויתן למפעיל 10 ימי עבודה לפחות לתקן את ההפרה. דרכי יצירת קשר עם המפעיל מפורטים בסוף התקנון.
61. הגולש מוותר על כל סעד המגיע לו בגין הפרה כלשהי מצד המפעיל, אלא אם המפעיל לא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימי עבודה מהמועד שקיבל הודעה בפועל ובכתב על ההפרה.

פיצוי למפעיל בשל הפרת תקנון זה
62. כל גולש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מיד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של הגולש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתקנון זה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין הגולש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל.
63. במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תקנון זה על ידי גולש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו.
64. התחייבויות הגולש לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתקנון זה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.

שונות וסמכות שיפוט
65. המפעיל בלבד יהא רשאי להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו (ובכלל זה את זכותו לקבל תשלום מגולשים) ו/או את התחייבויותיו לפי תקנון זה לכל צד ג' לפי בחירתו וללא כל צורך בקבלת הסכמת הגולש, מראש ו/או בדיעבד. ככל שהמפעיל יעשה כאמור, הוא מבטיח שזכויות הגולש לפי תקנון זה לא תפגענה. כל שינוי כזה יפורסם באתר ובדפי הרשתות החברתיות של האתר.
66. על תקנון זה ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
67. תקנון זה, המהווה כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין הגולש, ממצה את ההסכמות בין הצדדים ובא במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
68. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי תקנון זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
69. המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות לגולש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל: (1) באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר; (2) באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש כפי שנמסרה על ידו; (3) שיחת טלפון; (4) הודעת SMS; (5) הודעת פקס; (6) מכתב בדואר רשום.
70. כל ההודעות שישלחו למעפיל יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל (ובתנאי שבידי הגולש מצויה אסמכתא על הקבלה בפועל). במקרה של הודעות שישלחו לגולש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.
71. הודעות למפעיל יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני: team@avarty.co.il או בדואר רשום לקבוצת מרקדו בע"מ, המעיין 4, ליגד סנטר 2, מודיעין 7177872.

* * *
הצהרת פרטיות

הצהרת פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באתר.
1. פרטיותם של הגולשים ואבטחת המידע אודות הגולשים מהוות חלק חשוב בכל הנוגע להפעלת האתר, והמפעיל עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליהם.

2. המפעיל אינו אחראי על אופן אבטחת המידע ו/או על פרטיות של הגולשים אצל המוסדות ו/או הגופים שאליהם תישלח בשמם של הגולשים הודעת עדכון פרטים. כל הסיכונים ו/או האחריות בקשר עם מסירת מידע בהקשר זה חלה אך ורק על הגולשים.

3. נקודת המוצא של כל גולש באתר צריכה להיות, שכל תוכן ונתונים שהוא מעלה לרשת האינטרנט, עלולים להיות גלויים לצד ג', וצד ג' עלול לעשות בהם שימוש זדוני ו/או בהתאם להוראות כל דין ו/או תוך הפרת הוראות כל דין. בהתאם, על כל גולש באתר לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על הגולש.

4. המפעיל רשאי לאגור ולהשתמש בכתובת הדואר האלקטרוני ובכלל זה דרכי התקשרות המסופק על ידי אתרים צד ג' שבאמצעותם גולש נרשם לאתר (כגון Facebook ו/או Google ו/או כל רשת חברתית אחרת עליה המפעיל יחליט מעת לעת) לצורך מתן השירות.

5. המפעיל ימנע מהעברה לצד ג' של פרטים אישיים ו/או כל מידע אחר שנאספו ביחס לגולשים, אם וככל שאלה נאספו (להלן ביחד – "המידע"). על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, המפעיל רשאי, אך אינו חייב, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין:

5.1. הפרת תקנון השימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לבצע הפרה לכאורה של הוראות התקנון ו/או כל דין.

5.2. קיימות הוראות דין המחייבות את המפעיל להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג' כלשהו.

5.3. במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין הגולש לבין המפעיל.

5.4. במקרה שהמפעיל סבור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: בגולש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג' כלשהו.

5.5. כאשר המידע נדרש לשם השלמת התקשרות עסקית שנעשתה במסגרת האתר, לרבות פרטי כרטיס אשראי ופרטי בנק.

5.6. במקרה שהפעילות של המפעיל ו/או של האתר תעבור לגורם אחר, המפעיל יהיה רשאי לספק את כל המידע שברשותו לגורם שיפעיל את האתר, ובלבד שהגורם יקבל על עצמו את ההוראות שבהצהרת פרטיות זו.

6. מובהר, כי החריגים הנ"ל לשמירת המידע אינם מטילים על המפעיל חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה לכל אדם ו/או תאגיד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.

7. מוצהר בזאת מפורשות, כי המפעיל אינו אחראי ואינו יוצר מצג כלשהו באשר לאופן ולתנאים שבהם ספקים חיצוניים נוהגים בכל מידע ופרטים שנמסרו להם מאת הגולש. גולש המוסר פרטים ומידע כאמור, עושה כן על אחריותו המלאה והבלעדית ולוקח סיכון מודע שהפרטים והמידע עלולים להגיע לידי גורמים שהוא אינו מעוניין בהם.

8. כתובות IP ועוגיות (COOKIES): בכל גלישה באתר מתבצע איסוף נתונים טכניים בנוגע לשימוש שנעשה בו במסגרת אותה גלישה, כגון: תאריך, שעה, סוג דפדפן אינטרנט, סוג מערכת הפעלה, כתובות IP של גולשים, כתובת של דף ההפניה וכיוב' פרטים. בכפוף לתקנון ולהצהרת פרטיות זו, הנתונים הנ"ל נאספים למטרות פנימיות של המפעיל, כגון: ניהול מערכת, איזון עומס על שרת האתר, הנפקת דוחות סטטיסטיים, ואיתור של פרטי גולש בנסיבות חריגות כאמור. כתובות ה- IP שנשמרות אינן מקושרות לפרטים מזהים אישיים. רוב דפדפני האינטרנט מאפשרים הטמעת עוגיות (COOKIES) כברירת מחדל. אם אינכם מעוניינים בהטמעת עוגיות, יש לכם את האפשרות להגדיר בהתאם את דפדפן האינטרנט שלכם, כך שהוא ידחה עוגיות או יתריע כאשר עוגיות נשלחות למחשב. שימו לב: חלק מהיישומים באתר לא יפעלו כראוי במחשב שחוסם עוגיות.

9. המפעיל משתף פעולה עם ספקים חיצוניים וכן עם אתרים אחרים, המפרסמים באתר ו/או שהאתר מפנה אליהם. עוגיות יכולות להישלח למחשב גם על ידי ספקים חיצוניים אלה, ולרבות מהאתרים שלהם. למפעיל אין שליטה על עוגיות אלה. שליחה של עוגיות על ידי ספקים חיצוניים ו/או על ידי צד ג' כלשהו הינה נוהג מקובל בתעשיית האינטרנט.

שימו לב!

פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע למדיניות פרטיות. אלא אם צויין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים בהצהרת פרטיות זו.

בדיקת סטטוס בקשה

רשמו את כתובת הדוא"ל שלכם ונשלח לכם מיידית עדכון!

דילוג לתוכן